skip to Main Content

Leuk dat jullie meedoen. Wij gaan er een leuke dag van maken.

Team botter.nl

Voorwaarden schippers en booteigenaren

Deze voorwaarden gelden voor botter eigenaren die met hun botter deelnemen.

Deelname aan zeilvaarten geschiedt geheel op eigen risico. Het organiserend team, de leiding en Botter.nl zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voor, tijdens of na de zeilvaart ontstaat of op enigerlei wijze voortkomt uit deelname aan deze zeilvaart. Iedereen die deelneemt aan de deze zeilvaart met zijn / haar schip wordt geacht minimaal:

  • wettelijk aansprakelijk (WA) verzekerd te zijn.
  • Een opvarendenverzekering (P&I) te hebben.
  • Genoeg reddingsmiddelen aan boord aanwezig te zijn.

Met uw aanmelding geeft u aan te voldoen aan deze voorwaarden en ontslaat u Botter.nl van elke vorm van aansprakelijkheid.