Skip to content

Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en gaan waar mogelijk verder dan de richtlijnen.

Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en schipper en medewerkers. 

 

Horeca

1. Aan een tafel alleen zitten op 1,5 meter, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

2. Aan de bar mogen maximaal 6 personen naast zitten op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.

3. Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.

4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

5. Botter.nl kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel/schipper op.

7. Was bij binnenkomst grondig je handen. (Desinfecteer pompjes zijn overal aanwezig).

8. Was na het toiletbezoek grondig je handen.

9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. 

Aan Boord

Het zeilen zelf wordt gezien als sport.

Horeca-activiteiten worden gezien als leisure en hiervoor gelden de algemene horeca-regels dus 1,5 meter afstand.
Er is een verschil wat mag tijdens het sporten (zeilen) en het niet meer sporten.

Dagtochten zijn met normale bezetting weer mogelijk.

Voorwaarden zijn:tijdens het zeilen
1. is het niet verplicht om afstand te bewaren

2.horeca-service mag niet tijdens het zeilen,

3. Aan boord waar kan zoveel mogelijk zitten.

4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

5. Botter.nl kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel/schipper op.

7. Was bij binnenkomst grondig je handen. (Desinfecteer pompjes zijn overal aanwezig).

9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. 

Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.